Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

พาเที่ยว โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สะจุก-สะเกี้ยง จ.น่าน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ...

เปิดตาเปิดใจ… หนาวนี้ ณ น่าน (แอ่วดอยน่านฝั่งตะวันออกตอนบน)

ผมพาคุณไปรับลมหนาวของปีด้วยกันในรีวิวนี้ … บ้านมณีพฤกษ์,...

วันเดียวเที่ยวครบ … จบที่ “น่าน” | พญาเสือโคร่ง, วัดโบราณ, อาหารเมือง

“น่าน” อัญมณีแห่งล้านนา...