30 Photos form GRAVITY (Part 3)

30 Photos form GRAVITY (Part 3)

30 ภาพ “Gravity” ที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงอวกาศมากขึ้น! (Part 3)

ผกก. Gravity ‘Alfonso Cuarón’ เผยดราฟแรกของโปรเจคนี้ 7 ปีที่แล้ว และต้องรอโปรแกรมทำกราฟฟิคถึง 4 ปีครึ่ง!!!I'm the creator and producer of a tv show. Also, I work on social media marketing for artists, products and special projects. I love writing- photography and enjoy sharing them on my social media. I like the hit music, good movies, exercise and traveling. This is my blog. I hope you will enjoy it.