ชมสถานที่ถ่ายทำ Star Wars: Episode VII

ชมสถานที่ถ่ายทำ Star Wars: Episode VII
.
ยืนยันจากทางการไอร์แลนด์ว่า ทีมงานภาพยนตร์ Star Wars: Episode VII จะมาถ่ายทำที่เกาะ Skellig Michael โดยมีเรือของทีมงานประมาณ 20 ลำ และไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในระหว่างถ่ายทำช่วงสัปดาห์หน้า
.
สำหรับเกาะ Skellig Michael เป็นมรดกโลกโดย UNECO ตั้งแต่ปี 1996 เป็นที่รู้จักในแวดวงโบราณคดีว่ามีสถานที่ทางศาสนาของชาวคริสเตียนสมัยแรกๆ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน และที่นี้ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านของปักษิณวิทยา เนื่องจากเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกแกนเน็ทราว 27,000 คู่นับเป็นอาณานิคมนกทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
.
สำหรับ Star Wars: Episode VII สร้างโดยค่ายหนัง Disney ทีกำหนดฉาย ธ.ค. 2015I'm the creator and producer of a tv show. Also, I work on social media marketing for artists, products and special projects. I love writing- photography and enjoy sharing them on my social media. I like the hit music, good movies, exercise and traveling. This is my blog. I hope you will enjoy it.